Gabinet Psychologiczno - Terapeutyczny
Oferta ↓

Oferta ↓

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna jest pierwszym krokiem na drodze do rozpoznania problemów z jakimi zmagamy się w życiu codziennym. Bez względu na to, czy poszukujemy porady związanej z konkretnym problemem, czy też zmagamy się z długofalowym dyskomfortem psychicznym, to pierwsze spotkania z określane są mianem konsultacji. W trakcie tych spotkań zostaje zdefiniowany problem lub jeżeli to konieczne postawiona diagnoza psychologiczna. To krótkoterminowa forma pomocy.  Bezsprzecznie jednak bywa źródłem cennych informacji mających na celu rozwiązanie określonych dylematów, może też przybierać formę psychoedukacji w określonej tematyce.

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy osobom przeżywającym jakiegoś rodzaju kryzys. Mającym problem z przystosowaniem się do nowych okoliczności i często gwałtownych zmian w życiu. W związku z tym porada ma pomóc w rozwijaniu tych cech osobowości, które sprzyjają lepszemu radzeniu sobie ze stresem i codziennymi trudnościami. Odpowiednia diagnoza problemu, rozeznanie się w sytuacji i analiza wszystkich czynników na nią wpływających, skutkuje propozycją wdrożenia odpowiednich narzędzi, dzięki którym osoba w kryzysie będzie w stanie wykorzystać swoje osobiste zasoby i pokonać napotkane trudności i bariery.

Terapia tDCS

Szczegółowe informacje w zakładce

Udowodniona skuteczność w leczeniu i poprawa funkcjonowania w:

 •  depresji i zaburzeniach lękowych
 • zaburzeniach obsesyjno- kompulsyjnych
  Brain study background for mental health care medical technology
 •  schizofrenii
 •  fibromialgii, bólu przewlekłym
 • zaburzeniach procesów poznawczych, powstałych w wyniku urazów czaszkowo-mózgowych i udarów
 • ADHD
 • zaburzeń mowy o typie afazji, opóźnionego rozwoju mowy
 •  zaburzeniach uczenia się i pamięci
 • chorobie Alzheimena, chorobie Parkinsona
 • zespole pocovidowym

Diagnoza osobowości

Celem diagnozy psychologicznej i diagnozy osobowości jest rozpoznanie i zdefiniowanie tego w jaki sposób dana osoba myśli, funkcjonuje w relacjach z innymi ludźmi. Poznanie tego jaką rzeczywistość kreuje i jak reaguje na bieżące trudności i wyzwania. Badanie osobowości jest kluczowe w procesie diagnozy psychologicznej. Określenie jej typu oraz możliwych zaburzeń jest niezwykle ważne w procesie dobrania odpowiedniego leczenia. Właściwa diagnoza jest kluczowa dla odpowiednio dobranej terapii.

Poradnictwo dla par

Poradnictwo dla par jest formą wsparcia, której celem jest pomoc partnerom w wyjściu z kryzysu. Dlatego istotne jest odbudowanie wzajemnej komunikacji, zrozumienia i zaufania oraz analiza i przepracowanie tych wątków, które są przez partnerów nieuświadomione a mają istotny wpływ na związek. Z pewnością nadrzędnym celem jest zatrzymanie zjawiska błędnego kola konfliktów, złych doświadczeń, pretensji i

wzajemnych oskarżeń,  które nieprzepracowane będą miały tendencje do powracania. W związku z tym, ze strony psychologa kluczowa jest pomoc w rozwiązaniu bieżącego kryzysu. Także  nauka i pogłębianie zdolności partnerów do samodzielnego i konstruktywnego rozwiązywania problemów w przyszłości.

Cennik

Konsultacja psychologiczna -120zł-60min
Poradnictwo psychologiczne -100zł-45min
Terapia tDCS 
 • 180zł pierwsza konsultacja -60min
 • 150zł jedna sesja -50min
Diagnoza osobowości -350 zł
Poradnictwo dla par -300zł -90min

Psycholog Krosno Obraz
Business ideas and creativity, headhunter concepts, business intelligence, mental health and psychology, business decision making, copyright and intellectual property rights. Wide composition.